четвъртък, 4 октомври 2012 г.

Проблеми?


Никога не се бях запитвал защо в Япония нямат проблеми с исляма и ислямистите. Ами ето защо:

1. Мюсюлманин никога не може да получи японско гражданство. Япония  е единствената страна, която не дава гражданство на мюсюлмани. Законът си е закон.
2. Мюсюлманит енямат право на продължителен престой на територията на страната.
3. Опитите за разпространение на исляма на територият ана Япония са углавно престъпление. Наказва се с дълъг затвор.
4. В Япония няма нито едно училище, където се преподава на арабски език.
5. Коранът в Япония е забранена книга. Внасянето и на територият ана страната е забранено. Достъпна е само единствената официална версия на корана на японски, която е адаптирана.К
6. Съблюдаването на обрядите се прави само в закрито помещение. Ако японец види мюсюлмански обряд и докладва, то участника в него подлежи на затвор.
7. Разговорите на арабски език в Япония са строго забранени.
8. Япония няма посолства в арабска страна.
9. Ислям в Япония изповядват 0.00% от населението.
10. Ако мюсюлманин дойде в Япония да работи, то той има право да го прави само за чуждестранна компания. Японските компании не назначават на работа хора, изповядващи ислям.
11. Японски визи за мюсюлмани се получават изключително трудно. Даже и знаменити лекари, учени и писатели не могат да посетят страната.
12. Често в трудовите договори има точка, която гласи, че работодателят може незабавно да уволни работника, ако разбере, че изповядва исляма.
13. На мюсюлманите е забранено да наемат жилище в Япония. Камо ли да си го купят.
14. С превода на техническа документация от японски на арабски език се прави само от неяпонски компании и фирми.
15. Невъзможно е да се отвори ислямско училище в Япония.
16. Япония не зачита закона на Шериата.

1 коментар:

  1. Нищо от написаното не е вярно. В Япония има поне 60 джамии, също и ислямски училища, молитвите на открито не са забранение, има японски посолства във всяка арабска страна, както и арабски посолства в Япония. А забраната за говорене пък е съвсем смешна измислица.

    ОтговорИзтриване

Може да използвате в коментарите:
Снимка - [im]url на снимката[/im]
Color - [co="red"]текст[/co]
Marquee - [ma]текст[/ma]